COVID-19 Salgınının Yat ve Tekne Endüstrisine Etkileri

Tüm dünyayı etkisi altında alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını, yaşam tarzı, iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarımızı ciddi oranda değiştirdi.

Bu değişim, bazı sektörlere pozitif etkileşim getirirken, bazı sektörler için negatif bir etki yaratmıştır. Sektörümüzdeki ve YATED üyeleri arasında yerini alan gerek büyük, gerekse de küçük ölçekli hemen hemen tüm firmalar, şartlar el verdiğince uzaktan çalışma prensibi ile faaliyetlerine devam ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Bu kapsamda firmalar için en büyük yardımcı yöntemi ise video konferans mecraları oldu.

Evde yaşamanın ve dolayısı ile evden çalışmanın getirdiği zorunluluklar çerçevesinde ön plana çıkan bir yöntem olan online alışveriş yöntemi kapsamında; dijitalleşme yatırımları, kuvvetli lojistik ve dağıtım altyapıları ve e-ticaret deneyimleri olan firmalar avantajlı konumda oldular.

İnsanların önceliği, tabii ki sağlık ve temel ihtiyaçları olmakla birlikte, sektör paydaşlarımızın ürettiği veya ithal ettiği deniz araç ve gereçleri ile ilgili müşteri talepleri ve teminleri negatif yönde etkilendi.

Salgın nedeniyle sosyal etkileşimin sınırlandığı bu dönemde firmalar müşterilerine ulaşabilmek adına ağırlıklı olarak internet veya telefon kanallarını tercih etmek zorunda kaldılar.

Sektörümüzün doğası gereği olan yat, tekne, bot, motor, aksesuar vb ürünlerin satışı, diğer e-ticarete yatkın sektörlere nazaran bire-bir etkileşim gerektirdiği ve işin ruhuna bir nebze de olsa yüz yüze iletişim gerekliliği nedeni ile, ciddi anlamda olumsuz etkilenmiştir. Burada vurgulanması gereken bir konu da, müşteri nezdinde en etkili ve dijital yetkinliklere en erken uyum sağlamış firmaların, yaşanan süreçten daha az etkilenmiş olmalarıdır.

Bu zorlu süreçte, firmaların müşterilerine ulaşabilmek adına, sosyal medya mecralarını daha aktif kullanmaya başladıkları gözlemlenmiştir. Potansiyel müşterilerin risk algısının artmasıyla birlikte uzun dönemli bir yatırım olan yat / tekne kategorisinde etkileşim maalesef azalma göstermiştir. Bu olumsuz duruma rağmen, özellikle turizm ülkesi olan ve doğal koylara sahip ülkemizin, denizcilik alanındaki izole tatil potansiyelini göz önüne aldığımızda, ailesi ile birlikte tekne tatili yapmak isteyen ve bu hayali kuran potansiyel müşteri sayısında özellikle 2021 itibarı ile ciddi bir talep artışının söz konusu olması beklenmektedir.

Özellikle, havayolu kategorisindeki negatif eğri ve seyahat kısıtlamaları ile alakalı belirsizlik nedeni ile insanlarımız otel, tatil köyü gibi turistik tesislerde toplu olarak iç içe olmak yerine daha az ve öz kişi ile izole tatil fırsatlarını düşünmeye başladıkları tahmin edilmektedir.

Yat / tekne segmentlerinde dünya pazarında üretim bazında en etkili ülkelerin başında gelen İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerdeki karantina süreçleri kapsamında üretimlerin durması ve / veya yavaşlatılması, potansiyel satış ve temin konularında sektörümüzde bu ülkelerden ürün ithal eden marka temsilcilerini de, maalesef olumsuz etkilemiştir.

Belirsizlikten dolayı; gerek firmaların, gerekse müşterilerin plan yapamaması nedeni ile projeler adeta bir kısır döngü içerisinde tünelin ucundaki ışığın ivedilikle görülmesini dört gözle beklemektedir…

Related Posts

Leave a Reply